Välj hur länge kontrollpanelen och kameradisplayerna ska förbli på när inga åtgärder utförs. Olika inställningar kan väljas för Bildvisning, Menyer, Visning av tagen bild och Väntelägestimer. Den sista bestämmer hur länge både monitorn eller sökardisplayen och kontrollpanelen förblir på när inga åtgärder utförs under fotografering (monitorn och sökaren dimmas några sekunder innan väntelägestimern löper ut). Välj en kortare fördröjning till avstängning för att förlänga batteriets livslängd.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film