Välj om skuggning ska användas för att indikera högdagrar (ljusa områden i bilden) och välj den ljushetsnivå som behövs för att utlösa visning av högdagrar.

  • Visningsmönster: För att aktivera visning av högdagrar, välj Mönster 1 eller Mönster 2.

    Högdagrar

    Mönster 1 Mönster 2
  • Tröskel för visning av högdagrar: Välj den ljushet som behövs för att utlösa visning av högdagrar för film. Ju lägre värde, desto större intervall av ljushet visas som högdagrar. Om 255 är valt, visar högdagerdisplayen endast områden som är potentiellt överexponerade.

Visning av högdagrar

Om både visning av högdagrar och konturförstärkningar är aktiverat, visas endast konturförstärkningar i manuellt fokusläge. För att visa visning av högdagrar, välj Av för Anpassad inställning d10 (Konturförstärkningar) > Konturförstärkningsnivå.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film