Välj vilken funktion J-knappen ska ha i filmläge. Oavsett vilket alternativ som markerats kan J-knappen användas för fokusföljning när automatiskt AF-område är markerat för AF-områdesläge.

Alternativ Beskrivning
K Välj mittenfokuspunkt Tryck på reglaget J för att välja mittenfokuspunkten.
p Zoom på/av Tryck på J för att zooma in displayen på området runt aktuell fokuspunkt (för att välja zoomförhållande markera Zoom på/av och tryck på 2).
1 Spela in filmer Tryck på J för att starta och stoppa inspelning av film.
  Ingen Att trycka på J har ingen effekt.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film