Välj hur snabbt fokus reagerar när motivet lämnar fokuspunkten eller något passerar mellan motivet och kameran i filmläge. Välj bland värden mellan 7 (Låg) och 1 (Hög). Ju högre värde, desto långsammare är reaktionen och det är mindre sannolikt att du förlorar fokus på ditt ursprungliga motiv när något passerar mellan motivet och kameran. Ju lägre värde, ju snabbare reagerar kameran på motivet som lämnar fokusområdet genom att skifta fokus till ett nytt motiv i samma område.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film