Välj om fokuspunkten ska “loopas” från den ena kanten av displayen till den andra. Om Loopning är markerat, “loopas” valet av fokuspunkt uppifrån och ned, nedifrån och upp, från höger till vänster och från vänster till höger, så att om du till exempel trycker på sekundärväljaren direkt när en fokuspunkt på displayens högra sida markeras väljs motsvarande fokuspunkt på den vänstra kanten av displayen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film