För att välja funktionerna som tilldelats följande reglage i filmläge, när de används individuellt eller i kombination med kommandorattarna, markera önskat alternativ och tryck på J.

w Fn1-knapp
y Fn2-knapp
V AF-ON-knapp
8 Sekundärväljarens mitt
G Avtryckare
l Inställningsring på objektivet

De funktioner som kan tilldelas dessa reglage är följande:

Alternativ w y V 8 G l
t Motorbländare (öppna)
q Motorbländare (stäng)
i Exponeringskompensation +
h Exponeringskompensation –
n Motivföljning
b Rutnät i inramning
g Skydda
K Välj mittenfokuspunkt
A AF-ON
F Endast AF-lås
E AE-lås (håll)
C Endast AE-lås
B AE-/AF-lås
p Zoom på/av
C Ta foton
1 Spela in filmer
J Välj bildområde
m Vitbalans
h Ställ in Picture Control
y Aktiv D-Lighting
w Mätning
z Fokusläge/AF-områdesläge
H Mikrofonkänslighet
W Konturförstärkningar
c Betygsätt
X Fokus (M/A) 1, 2
q Motorbländare 2
E Exponerings-kompensation 2
9 ISO-känslighet 2
  Ingen 2

Endast tillgängligt med kompatibla objektiv.

Oavsett vilket alternativ som markerats, kan inställningsringen i manuellt fokuseringsläge bara användas för att justera fokus.

Följande alternativ är tillgängliga:

Alternativ Beskrivning
t Motorbländare (öppna) Bländaren vidgas när du trycker på reglaget. Använd i kombination med Anpassad inställning g2 (Anpassningar) > Fn2-knapp > Motorbländare (stäng) för knappstyrd justering av bländare.
q Motorbländare (stäng) Bländaren blir smalare när du trycker på reglaget. Använd i kombination med Anpassad inställning g2 (Anpassningar) > Fn1-knapp > Motorbländare (öppna) för knappstyrd justering av bländare.
i Exponeringskompensation + Exponeringskompensationen ökar medan reglaget trycks in. Använd i kombination med Anpassad inställning g2 (Anpassningar) > Fn2-knapp > Exponeringskompensation – för knappstyrd exponeringskompensation.
h Exponeringskompensation – Exponeringskompensationen minskar medan reglaget trycks in. Använd i kombination med Anpassad inställning g2 (Anpassningar) > Fn1-knapp > Exponeringskompensation + för knappstyrd exponeringskompensation.
n Motivföljning Genom att trycka på kontrollen under automatiskt AF-område aktiveras motivföljning; fokuspunkten ändras till ett hårkors och monitorn till en motivföljningsdisplay. För att avsluta motivföljande AF, tryck på kontrollen igen eller tryck på W (Q)-knappen.
b Rutnät i inramning Tryck på reglaget för att slå på och av rutnät i inramningen.
g Skydda Tryck på reglaget under bildvisning för att skydda den aktuella bilden.
K Välj mittenfokuspunkt Att trycka på reglaget markerar mittenfokuspunkten.
A AF-ON Att trycka på reglaget aktiverar autofokus.
F Endast AF-lås Fokus låses när du trycker på reglaget.
E AE-lås (håll) Exponeringen låses när reglaget trycks in, och förblir låst tills reglaget trycks in igen eller väntelägestimern löper ut.
C Endast AE-lås Exponering låses när du trycker på reglaget.
B AE-/AF-lås Fokus och exponering låses när du trycker på reglaget.
p Zoom på/av Tryck på reglaget för att zooma in displayen på området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck på reglaget igen för att zooma ut.
C Ta foton Tryck in avtryckaren hela vägen ner för att ta en bild med ett bildförhållande på 16 : 9.
1 Spela in filmer Tryck ned avtryckaren halvvägs för att fokusera (endast autofokusläge) och starta eller avsluta filminspelningen genom att trycka ned den hela vägen. Avtryckaren kan inte användas för andra ändamål i filmläge. Avtryckaren på en separat såld trådlös fjärrkontroll eller trådutlösare fungerar på samma sätt som kamerans avtryckare.
J Välj bildområde Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att välja bildområdet. Observera att bildområdet inte kan ändras under tiden inspelningen pågår.
m Vitbalans Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att välja ett vitbalansalternativ (i vissa fall kan ett underalternativ markeras med den sekundära kommandoratten).
h Ställ in Picture Control Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att välja en Picture Control.
y Aktiv D-Lighting Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt för att justera Aktiv D-Lighting.
w Mätning Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att välja ett mätningsalternativ.
z Fokusläge/AF-områdesläge Tryck på reglaget och vrid på den primära och sekundära kommandoratten för att välja fokus- och AF-områdeslägen.
H Mikrofonkänslighet Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt för att justera mikrofonkänslighet.
W Konturförstärkningar Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att välja en konturförstärkningsnivå och den sekundära kommandoratten för att välja förstärkningsfärgen.
c Betygsätt Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att betygsätta den aktuella bilden under bildvisning.
X Fokus (M/A) Använd reglaget för att fokusera manuellt, oberoende av alternativet markerat för fokusläge. Tryck in avtryckaren halvvägs eller tryck på AF-ON-knappen för att fokusera om med autofokus.
q Motorbländare Använd reglaget för att justera bländare.
E Exponerings-kompensation Använd reglaget för att justera exponeringskompensation.
9 ISO-känslighet Använd reglaget för att justera ISO-känslighet.
  Ingen Reglaget har ingen effekt.

Motorbländare

Motorbländare är bara tillgängligt i lägena A och M (en 6-ikon visar att motorbländare inte kan användas). Displayen kan flimra medan bländaren justeras.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film