Välj om den inbyggda AF-hjälplampan ska tändas för att hjälpa fokuseringen i fokusläge när belysningen är dålig.

Alternativ Beskrivning
Lampan lyser efter behov (endast fokusläge AF-S).
Av Lampan tänds inte för att hjälpa till med fokuseringen. Det kan hända att kameran inte kan fokusera när belysningen är svag.

AF-hjälplampa

AF-hjälplampan har en räckvidd på ca 1–3 m; ta bort motljusskyddet när du använder lampan. Blockera inte AF-hjälplampan när den är tänd.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film