Välj om objektivets fokusring kan användas för manuell fokusering i autofokusläge. Välj bland alternativen nedan.

  • Aktivera: Autofokus kan åsidosättas genom att vrida på objektivets fokusring medan avtryckaren trycks ned halvvägs (autofokus med manuell styrning). För att fokusera om med autofokus, lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan in den halvvägs igen.
  • Inaktivera: Objektivets fokusring kan inte användas för manuell fokusering medan autofokusläget är markerat.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film