Välj om bilder kan tas innan kameran ska fokusera i fokusläge AF-S.

Alternativ Beskrivning
G Utlösning Foton kan tas när som helst när avtryckaren trycks in (Prioritera slutare).
F Fokus Bilder kan tas endast när kameran är i fokus (Prioritera fokus).

Oavsett vilket alternativ som väljs så låses fokus medan avtryckaren trycks in halvvägs om fokuspunkten visas i grönt när AF-S har valts för autofokusläge. Fokuslås kvarstår tills slutaren utlöses.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film