Välj om E-knappen behövs för exponeringskompensation.

  • På (autoåterställning): I lägena P, S och A kan exponeringskompensation ställas in genom att vrida kommandoratten som för tillfället inte används för slutartid eller bländare (enkel exponeringskompensation är inte tillgänglig i läge M). Den inställning som valts med kommandoratten återställs när kameran stängs av eller när väntelägestimern går ut (exponeringskompensationsinställningar valda med E-knappen återställs inte).
  • : Som ovan, förutom att det exponeringskompensationsvärde som valts med kommandoratten inte återställs när kameran stängs av eller när väntelägestimern går ut.
  • Av: Exponeringskompensation ställs in genom att trycka på E-knappen och vrida på den primära kommandoratten.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film