Med standardinställningen Mätare > under > över (H) utförs gaffling av exponering, blixt och vitbalans i följande ordning: den omodifierade bilden tas först, följt av bilden med det lägsta värdet, följt av bilden med det högsta värdet. Om Under > mätare > över (I) väljs utförs fotograferingen i ordningen från det lägsta till det högsta värdet. Denna inställning har ingen effekt på ADL-gaffling.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film