Det högsta antal bilder som kan tas i en serie i serietagningslägen kan ställas in på ett värde mellan 1 och 200. Notera att oavsett vilket alternativ som valts finns ingen gräns för det antal bilder som kan tas i en enda serie när en slutartid på 1 sek. eller längre är valt i läge S eller M.

Minnesbufferten

Oavsett det alternativ som har valts för Anpassad inställning d2 går fotograferingen långsammare när minnesbufferten är full (r00).

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film