Välj antal fokuspunkter som är tillgängliga för manuellt val av fokuspunkt.

Alternativ Beskrivning
R Alla punkter Varje fokuspunkt som tillgänglig i det aktuella AF-områdesläge kan markeras.
I Varannan punkt Antalet tillgängliga fokuspunkter minskar med tre fjärdedelar (antalet fokuspunkter tillgängliga i Brett AF-område (stort)-läge ändras inte). Använd för att snabbt välja fokuspunkt.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film