Välj om kameran ska upptäcka motiv med porträtt av människor eller hundar och katter och fokusera på deras ansikten eller på deras ansikten och ögon när automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge.

Alternativ Beskrivning
Ansikts- och ögonavkänning på När kameran upptäcker ett mänskligt porträttmotiv fokuserar den automatiskt på det ena eller andra av motivets ögon eller på motivets ansikte om ögonen inte upptäcks.
Ansiktsavkänning på När kameran upptäcker ett porträttmotiv fokuserar den automatiskt på motivets ansikte.
Djuravkänning När kameran upptäcker en hund eller katt fokuserar den automatiskt på det ena eller andra av motivets ögon eller på motivets ansikte om ögonen inte upptäcks.
Av Ansikts- och ögonavkänning avaktiverat.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film