Välj längden på fördröjningen av slutarutlösningen, antal bilder som ska tas och intervallet mellan bilderna i självutlösarläge.

  • Självutlösarfördröjning: Välj längden på slutarfördröjningen.
  • Antal bilder: Tryck på 1 och 3 för att välja antalet bilder som tas varje gång avtryckaren trycks ned.
  • Intervall mellan bilderna: Välj intervallet mellan bilderna när Antal bilder är fler än 1.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film