När ett fotografi tas namnger kameran filen genom att lägga till 1 till det senast använda filnumret. Detta alternativ styr om filnumreringen ska fortsätta från det senast använda numret när en ny mapp skapas, minneskortet formateras eller ett nytt minneskort sätts in i kameran.

Alternativ Beskrivning
Filnumreringen fortsätter från det senast använda numret. Detta förenklar filhanteringen genom att minimera förekomsten av dubbla filnamn.
Av Filnumrering börjar om från 0001 eller från det högsta filnumret i den aktuella mappen (om du slår av sekventiell filnumrering och sedan på igen fortsätter filnumreringen från det senast använda numret).
Återställ Som för , förutom att nästa fotografi som tas efter att Återställ markerats tilldelas ett filnummer genom att 1 läggs till det högsta filnumret i den aktuella mappen. Om mappen är tom börjar filnumreringen om från 0001.

Filnummersekvens

Om en bild tas när den aktuella mappen innehåller 5 000 bilder eller en bild med nummer 9999, skapas en ny mapp automatiskt och filnumreringen börjar om från 0001. Den nya mappen tilldelas ett nummer högre än det aktuella mappnumret eller om det redan finns en mapp med det numret, det lägsta tillgängliga mappnumret. Om den aktuella mappen har nummer 999, kommer kameran inte att kunna skapa en ny mapp och slutarutlösningen inaktiveras (dessutom kan filminspelning inaktiveras om kameran beräknar att antalet filer som behövs för att spela in en film med maximal längd skulle resultera i att mappen innehåller över 5 000 filer eller en fil med ett nummer över 9999). För att återuppta fotograferingen, välj Återställ för Anpassad inställning d7 (Filnummersekvens) och formatera sedan det aktuella minneskortet eller sätt i ett nytt minneskort.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film