Välj blixtsynkhastigheten.

  • 1/200 sek. (Automatisk FP): Automatisk FP med höghastighetsynk aktiveras med kompatibla blixtenheter och den maximala synkhastigheten för andra blixtenheter ställs in till 1/200 sek. När kameran visar slutartiden 1/200 sek. i läge P eller A kommer automatisk FP med höghastighetssynk att aktiveras om den faktiska slutartiden är kortare än 1/200 sek., och så korta slutartider 1/8 000 sek. kan väljas av kameran (lägena P och A) eller av användaren (lägena S och M).
  • 1/200 sek.–1/60 sek.: Ställ in den högsta blixtsynkhastigheten till det markerade värdet.

Låsa slutartiden på gränsen för blixtsynkhastigheten

För att låsa slutartiden vid gränsen för synkhastigheten i läge S eller M, välj en hastighet en inställning längre än den längsta möjliga tiden (30 sek. eller Time (Tid)). En blixtsynkindikator (“X”) visas i displayen och kontrollpanelen tillsammans med blixtsynkhastigheten.

Automatisk FP med höghastighetssynk

Automatisk FP med höghastighetssynk gör det möjligt att använda blixten vid den kortaste slutartiden som stöds av kameran, vilket gör det möjligt att välja maximal bländare för att reducera skärpedjupet även i starkt solljus. Blixtinformationsdisplayen visar “FP” när 1/200 sek. (Automatisk FP) är markerat.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film