Välj de alternativ som kan väljas genom att vrida på den sekundära kommandoratten när AF-områdesläge är tilldelat till i-menyn eller ett kamerareglage. Markera de önskade lägena och tryck på 2 för att välja eller välja bort. Tryck på J för att spara ändringarna när inställningarna är slutförda.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film