Välj för att granska hur förändringar av sådana inställningar som vitbalans, Picture Controls och exponeringskompensation påverkar färg och ljushet i fotograferingsläge, eller välj Av för att justera ljusheten och nyansen för enklare visning (oavsett vilket alternativ som markerats, är effekterna av ovanstående inställningar alltid synliga i filmläge). En g-ikon visas när Av är markerat.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film