Välj för mer exakt fokus i svag belysning när AF-S är markerat för fokusläge, men notera att kameran kanske kräver mer tid för att fokusera. Detta alternativ har endast någon effekt i fotograferingsläge när en annan inställning än b har valts med funktionsratten. När AF-område i svag belysning är aktiverat, kommer “Low-light (Svag belysning)” att visas på displayen och displayens uppdateringsgrad kan sjunka.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film