Välj Ja för att återställa de anpassade inställningarna till deras standardvärden (0 Standardinställningar för menyn Anpassade inställningar).

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film