Välj om avtryckaren kan användas för att fokusera (Slutare/AF-ON) eller om fokus endast kan justeras med AF-ON-knappen eller andra reglage som AF-ON har tilldelats till (Endast AF-ON).

Utlösning vid oskärpa

För att välja om slutaren kan utlösas även under omständigheter där den normalt skulle inaktiveras, välj Anpassad inställning a7 (AF-aktivering), markera Endast AF-ON och tryck på 2. Om du väljer Aktivera kan slutaren utlösas när som helst.

Alternativ Beskrivning
Aktivera Avtryckare aktiverad.
Inaktivera Avtryckare inaktiverad.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film