Välj hur kameran justerar blixtnivån när automatisk ISO-känslighet är aktiverad.

Alternativ Beskrivning
e Motiv och bakgrund Kameran tar med både huvudmotivet och bakgrundsbelysningen i beräkningen när ISO-känsligheten justeras.
f Endast motiv ISO-känsligheten justeras endast för att säkerställa att huvudmotivet är korrekt exponerat.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film