När konturförstärkning är aktiverat i manuellt fokuseringsläge indikeras objekt som är i fokus med färgade konturer på displayen. Välj konturförstärkningsnivå och konturfärg.

  • Konturförstärkningsnivå: Välj bland 3 (hög känslighet), 2 (standard), 1 (låg känslighet) och Av; ju högre värde, desto större är det djup som visas att vara i fokus.
  • Konturförstärkningsfärg: Välj förstärkningsfärgen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film