Om är markerat när kameran används med en extra blixt som stödjer Nikon Creative Lighting System avges en modelleringsblixt som kan användas för att granska effekterna av blixten om knappen som Granska har tilldelats med Anpassad inställning f2 (Anpassningar). Ingen modelleringsblixt avfyras om Av väljs.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film