Välj fokuseringshastighet för filmläge. För att välja när det markerade alternativet ska gälla, markera När den ska användas och tryck på 2. Välj mellan Alltid (det markerade alternativet gäller när kameran är i filmläge) och Endast vid inspelning (det markerade alternativet gäller endast när inspelning pågår, andra gånger är fokuseringshastigheten “+5”, eller med andra ord så snabb som möjligt).

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film