Välj mellan följande alternativ för fokuspunktsvisning:

  • Manuellt fokuseringsläge: Välj för att visa den aktiva fokuspunkten i manuellt fokuseringsläge, Av för att endast visa fokuspunkten under val av fokuspunkt.
  • Hjälp för dynamiskt AF-område: Om är markerat kommer både den markerade fokuspunkten och de omgivande fokuspunkterna visas i dynamiskt AF-områdesläge. Välj Av för att endast visa den markerade fokuspunkten.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film