Välj vilken funktion J-knappen ska ha i fotograferingsläge och under bildvisning.

 • Fotograferingsläge: Välj bland alternativen nedan. Oavsett vilket alternativ som markerats kan J-knappen användas för fokusföljning när automatiskt AF-område är markerat för AF-områdesläge.

  Alternativ Beskrivning
  K Välj mittenfokuspunkt Tryck på reglaget J för att välja mittenfokuspunkten.
  p Zoom på/av Tryck på J för att zooma in displayen på området runt aktuell fokuspunkt (för att välja zoomförhållande markera Zoom på/av och tryck på 2). Tryck på J igen för att återgå till föregående display.
    Ingen Att trycka på J under fotografering har ingen effekt.
 • Visningsläge: Välj bland alternativen nedan. Oavsett vilket alternativ som markerats, när du trycker på J startar filmuppspelning när en film visas i helskärmsläge.

  Alternativ Beskrivning
  n Miniatyrbild på/av Växla mellan helskärmsläge och miniatyrbildsvisning.
  o Visa histogram I både helskärmsläge och miniatyrbildsvisning visas ett histogram medan J-knappen trycks in.
  p Zoom på/av Växla mellan helskärmsläge eller miniatyrbildsvisning och visningszoom (för att välja zoomförhållandet markera Zoom på/av och tryck på 2). Zoomdisplayen centreras på den aktiva fokuspunkten.
  u Välj mapp En dialogruta för val av mapp visas; markera en mapp och tryck på J för att visa bilderna i den markerade mappen.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film