För att välja funktionerna som tilldelats följande reglage i fotoläge, när de används individuellt eller i kombination med kommandorattarna, markera önskat alternativ och tryck på J.

w Fn1-knapp
y Fn2-knapp
V AF-ON-knapp
7 Sekundärväljare
8 Sekundärväljarens mitt
z Filminspelnings-knapp
S Fn-knapp på objektivet
3 Fn2-knapp på objektivet
l Inställningsring på objektivet

De funktioner som kan tilldelas dessa reglage är följande:

Alternativ w y V 7 8 z S 3 l
K Välj mittenfokuspunkt
A AF-ON
F Endast AF-lås
E AE-lås (håll)
D AE-lås (återställ vid expon.)
C Endast AE-lås
B AE-/AF-lås
r FV-lås
h cInaktivera/aktivera
q Granska
L Matrismätning
M Centrumvägd mätning
N Spotmätning
t Högdagervägd mätning
1 Gafflingsserie
c Val av synkroniserade slutare
4 + NEF (RAW)
n Motivföljning
b Rutnät i inramning
p Zoom på/av
O MIN MENY
3 Visa översta MIN MENY-alt.
K Uppspelning
g Skydda
J Välj bildområde
8 Bildkvalitet/-storlek
m Vitbalans
h Ställ in Picture Control
y Aktiv D-Lighting
w Mätning
I/Y Blixtläge/-kompensation
z Fokusläge/AF-områdesläge
t Automatisk gaffling
$ Multiexponering
2 HDR (stort dynamiskt omfång)
z Exponerings-fördröjning
$ Slutartids- och bländarlås
W Konturförstärkningar
c Betygsätt
w Välj nr för icke-CPU-objektiv
Y Samma som multiväljare
x Val av fokuspunkt
X Fokus (M/A) 1, 2
q Bländare 2
E Exponerings-kompensation 2
9 ISO-känslighet 2
  Ingen 2

Endast tillgängligt med kompatibla objektiv.

Oavsett vilket alternativ som markerats, kan inställningsringen i manuellt fokuseringsläge bara användas för att justera fokus.

Följande alternativ är tillgängliga:

Alternativ Beskrivning
K Välj mittenfokuspunkt Att trycka på reglaget markerar mittenfokuspunkten.
A AF-ON Att trycka på reglaget aktiverar autofokus.
F Endast AF-lås Fokus låses när du trycker på reglaget.
E AE-lås (håll) Exponeringen låses när reglaget trycks in, och förblir låst tills reglaget trycks in igen eller väntelägestimern löper ut.
D AE-lås (återställ vid expon.) Exponeringen låses när reglaget trycks in, och förblir låst tills reglaget trycks in igen, slutaren utlöses eller väntelägestimern löper ut.
C Endast AE-lås Exponering låses när du trycker på reglaget.
B AE-/AF-lås Fokus och exponering låses när du trycker på reglaget.
r FV-lås Tryck på reglaget för att låsa blixtvärdet för extra blixtar. Tryck igen för att avbryta FV-lås.
h cInaktivera/aktivera Om blixten är avstängd väljs synk på främre ridå medan reglaget trycks in. Om blixten är på inaktiveras den istället medan reglaget trycks in.
q Granska Håll reglaget intryckt för att granska färg, exponering och skärpedjup.
L Matrismätning Matrismätning aktiveras medan reglaget trycks in.
M Centrumvägd mätning Centrumvägd mätning aktiveras medan reglaget trycks in.
N Spotmätning Spotmätning aktiveras medan reglaget trycks in.
t Högdagervägd mätning Högdagervägd mätning aktiveras medan reglaget trycks in.
1 Gafflingsserie Om reglaget trycks in medan exponerings-, blixt- eller ADL-gaffling är aktivt i utlösarläge enkelbild, tas alla bilder i det aktuella gafflingsprogrammet varje gång avtryckaren trycks in. Om vitbalansgaffling är aktiverat eller ett serietagningsläge väljs upprepar kameran gafflingsserien medan avtryckaren hålls in.
c Val av synkroniserade slutare

När en separat såld trådlös fjärrkontroll är ansluten kan reglaget användas för att växla mellan fjärrutlösning och master eller synkroniserade slutare. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på inställningen som valts för Anpassad inställning d3 (Alt. för synkroniserade slutare):

  • Om Synkr. väljs kan du välja mellan Endast huvudutlösare (håll reglaget intryckt för att ta bilder endast med huvudkameran) och Endast fjärrutlösare (håll reglaget intryckt för att ta bilder endast med fjärrkamerorna).
  • Om Ingen synkr. är valt kan du välja mellan Synkroniserade slutare (håll reglaget intryckt för att synkronisera slutarna på huvudkameran och fjärrkamerorna) och Endast fjärrutlösare (håll reglaget intryckt för att ta bilder endast med fjärrkamerorna).
4 + NEF (RAW) Om ett JPEG-alternativ är valt för bildkvalitet visas “RAW” och en NEF-kopia (RAW) spelas in med nästa bild som tas efter att reglaget trycks in (den ursprungliga bildkvalitetsinställningen återställs när du tar bort fingret från avtryckaren). NEF-kopior (RAW) spelas in med de inställningar som valts för Sparar i NEF (RAW) och Bildstorlek > NEF (RAW) i fotograferingsmenyn. För att avsluta utan att spara en NEF-kopia (RAW), tryck på reglaget igen.
n Motivföljning Genom att trycka på kontrollen under automatiskt AF-område aktiveras motivföljning; fokuspunkten ändras till ett hårkors och monitorn till en motivföljningsdisplay. För att avsluta motivföljande AF, tryck på kontrollen igen eller tryck på W (Q)-knappen.
b Rutnät i inramning Tryck på reglaget för att slå på och av rutnät i inramningen.
p Zoom på/av Tryck på reglaget för att zooma in displayen på området runt den aktuella fokuspunkten. Tryck på reglaget igen för att zooma ut.
O MIN MENY Om du trycker på reglaget visas “MIN MENY”.
3 Visa översta MIN MENY-alt. Tryck på reglaget för att hoppa till översta alternativet i “MIN MENY”. Välj detta alternativ för snabb åtkomst till menyalternativ som används ofta.
K Uppspelning Tryck på reglaget för att starta bildvisning.
g Skydda Tryck på reglaget under bildvisning för att skydda den aktuella bilden.
J Välj bildområde Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att välja bildområdet.
8 Bildkvalitet/-storlek Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att välja ett bildkvalitetsalternativ och den sekundära kommandoratten för att välja bildstorlek.
m Vitbalans Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att välja ett vitbalansalternativ (i vissa fall kan ett underalternativ markeras med den sekundära kommandoratten).
h Ställ in Picture Control Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att välja en Picture Control.
y Aktiv D-Lighting Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt för att justera Aktiv D-Lighting.
w Mätning Tryck på reglaget och vrid en kommandoratt för att välja ett mätningsalternativ.
I/Y Blixtläge/-kompensation Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att välja ett blixtläge, och den sekundära kommandoratten för att justera blixteffekt.
z Fokusläge/AF-områdesläge Tryck på reglaget och vrid på den primära och sekundära kommandoratten för att välja fokus- och AF-områdeslägen.
t Automatisk gaffling Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att välja antal bilder och den sekundära kommandoratten för att välja gafflingsintervall eller mängden Aktiv D-Lighting.
$ Multiexponering Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att välja läget, och den sekundära kommandoratten för att välja antal bilder.
2 HDR (stort dynamiskt omfång) Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att välja läget, och den sekundära kommandoratten för att välja exponeringsskillnaden.
z Exponerings-fördröjning Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt för att välja slutarfördröjningen.
$ Slutartids- och bländarlås Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att låsa slutartiden i lägena S och M; tryck på reglaget och vrid på den sekundära kommandoratten för att låsa bländaren i lägena A och M.
W Konturförstärkningar Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att välja en konturförstärkningsnivå och den sekundära kommandoratten för att välja förstärkningsfärgen.
c Betygsätt Tryck på reglaget och vrid på den primära kommandoratten för att betygsätta den aktuella bilden under bildvisning.
w Välj nr för icke-CPU-objektiv Tryck på reglaget och vrid på en kommandoratt för att välja ett objektivnummer som sparats med alternativet Data för icke-CPU-objektiv i inställningsmenyn.
Y Samma som multiväljare Att trycka på sekundärväljaren uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger under fotografering eller bildvisning har samma effekt som att trycka på 1, 3, 4 och 2 på multiväljaren. För att välja funktionen för sekundärväljaren vid zoomning, markera Samma som multiväljare och tryck på 2. Välj från Bläddra (bläddra displayen) och Visa nästa/föregående bildruta (visa andra bilder med samma zoomförhållande).
x Val av fokuspunkt Använd reglaget för att välja fokuspunkten. Använd reglaget under bildvisning för att avsluta bildvisningen och aktivera valet av fokuspunkt.
X Fokus (M/A) Autofokus kan åsidosättas genom att vrida på inställningsringen medan avtryckaren trycks ned halvvägs (autofokus med manuell styrning). För att fokusera om med autofokus, lyft fingret från avtryckaren och tryck sedan in den halvvägs igen.
q Bländare Använd reglaget för att justera bländare.
E Exponerings-kompensation Använd reglaget för att justera exponeringskompensation.
9 ISO-känslighet Använd reglaget för att justera ISO-känslighet.
  Ingen Reglaget har ingen effekt.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film