Välj hur snabbt fokus svarar när något passerar mellan motivet och kameran i fokusläge AF-C. Välj mellan värden mellan 5 (Fördröjd) och 1 (Snabb). Ju högre värdet är, desto långsammare är svaret och det är mindre sannolikt att du förlorar fokus på det ursprungliga motivet. Ju lägre värde, desto snabbare är svaret och det är enklare att flytta fokus till objekt som passerar genom ditt synfält. Notera att 2 och 1 (Snabb) motsvarar 3 när Automatiskt AF-område är valt för AF-områdesläge.

A Anpassade inställningar: Finjustera kamerainställningarna

a: Autofokus

b: Mätning/exponering

c: Timers/AE-lås

d: Fotografering/visning

e: Gaffling/blixt

f: Reglage

g: Film