Το High Dynamic Range (HDR – Υψηλό Δυναμικό Εύρος) χρησιμοποιείται με θέματα υψηλής αντίθεσης και διατηρεί λεπτομέρειες σε φωτεινά σημεία και σκιές συνδυάζοντας δύο λήψεις τραβηγμένες σε διαφορετικές εκθέσεις.