ข้อมูลอ้างอิงสำหรับตัวเลือกภาพลบฝุ่นใน NX Studio ภาพลบฝุ่นจะประมวลผลภาพ NEF (RAW) เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากฝุ่นที่ติดอยู่ที่ด้านหน้าของเซ็นเซอร์ภาพของกล้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูในวิธีใช้ออนไลน์ของ NX Studio จะไม่สามารถใช้ภาพลบฝุ่นกับภาพ NEF (RAW) ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก

ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น จะใช้ได้เมื่อติดตั้งเลนส์ CPU ในกล้อง แนะนำให้ใช้เลนส์ที่ไม่ใช่ DX ที่มีทางยาวโฟกัสอย่างน้อย 50 มม. เมื่อใช้เลนส์ซูม ให้ซูมภาพเข้ามาจนสุด

 1. เลือกตัวเลือกในการเริ่ม

  ไฮไลท์หนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้แล้วกด J ในการออกโดยไม่รับข้อมูลภาพลบฝุ่น กด G

  • เริ่ม: ข้อความจะปรากฏและ “rEF” จะปรากฏในส่วนแสดงผลของช่องมองภาพและแผงควบคุม
  • ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ก่อนเริ่ม: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพก่อนเริ่ม ข้อความจะปรากฏบนจอภาพ และ “rEF” จะปรากฏในช่องมองภาพและแผงควบคุมเมื่อทำความสะอาดเซ็นเซอร์เสร็จ

 2. จัดองค์ประกอบภาพวัตถุสีขาวที่ไม่มีลวดลายในช่องมองภาพ

  จัดองค์ประกอบกล้องโดยตั้งระยะเลนส์ให้ห่างจากวัตถุสีขาวที่ไม่มีลวดลายและมีแสงเพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อที่ภาพวัตถุจะเต็มช่องมองภาพ จากนั้นกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะกำหนดค่าระยะโฟกัสเป็นระยะอนันต์โดยอัตโนมัติ ส่วนในโหมดแมนวลโฟกัส ท่านต้องกำหนดระยะโฟกัสเป็นระยะอนันต์ด้วยตนเอง

 3. ใช้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการลบฝุ่น

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรับข้อมูลอ้างอิงสำหรับการลบฝุ่น จอภาพปิดเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์

  ถ้าวัตถุอ้างอิงสว่างหรือมืดเกินไป กล้องอาจไม่สามารถรับข้อมูลอ้างอิงภาพลบฝุ่นและข้อความจะปรากฏบนจอภาพ เลือกวัตถุอ้างอิงอื่นและทำซ้ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1

การทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพ

ไม่สามารถนำข้อมูลอ้างอิงภาพลบฝุ่นที่บันทึกไว้ก่อนทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพมาใช้กับภาพที่ถ่ายหลังจากทำความสะอาดเซ็นเซอร์ภาพแล้ว เลือก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ก่อนเริ่ม ถ้าไม่ต้องการใช้ข้อมูลอ้างอิงการลบฝุ่นกับภาพที่มีอยู่

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น

ข้อมูลอ้างอิงรายการเดียวกันสามารถใช้กับภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ต่างชนิดกันหรือภาพที่ใช้ค่ารูรับแสงต่างกัน ภาพอ้างอิงจะไม่สามารถดูได้ด้วยซอฟต์แวร์ภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ รูปแบบเส้นตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอ้างอิงจากกล้อง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์