เพิ่มข้อมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพใหม่เมื่อถ่ายภาพ สามารถดูข้อมูลลิขสิทธิ์ได้ในแท็บ Info (ข้อมูล) ของ NX Studio

ชื่อช่างภาพ: ใส่ชื่อช่างภาพตามที่อธิบายไว้ใน “ป้อนข้อความ” (0 ป้อนข้อความ) ชื่อช่างภาพจะต้องยาวไม่เกิน 36 ตัวอักษร

ลิขสิทธิ์: ใส่ชื่อของเจ้าของลิขสิทธิ์ตามที่ได้อธิบายใน “ป้อนข้อความ” (0 ป้อนข้อความ) ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์จะต้องยาวไม่เกิน 54 ตัวอักษร

แนบข้อมูลลิขสิทธิ์: เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแนบข้อมูลลิขสิทธิ์ลงในภาพที่ถ่ายหลังจากนั้นทั้งหมด แนบข้อมูลลิขสิทธิ์ สามารถเปิดปิดได้ด้วยการไฮไลท์ตัวเลือกดังกล่าว แล้วกด 2 หลังจากเลือกการตั้งค่าที่ต้องการแล้ว ให้กด J เพื่อออก

ข้อมูลลิขสิทธิ์

ในการป้องกันการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตของชื่อช่างภาพและผู้ถือลิขสิทธิ์ โปรดตรวจสอบว่าท่านไม่ได้เลือก แนบข้อมูลลิขสิทธิ์ ไว้ และเว้นว่างช่อง ชื่อช่างภาพ และ ลิขสิทธิ์ ไว้ก่อนที่จะโอนถ่ายหรือมอบให้ผู้อื่นยืมไปใช้ Nikon จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตัวเลือก ข้อมูลลิขสิทธิ์

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์