เลือก บันทึกการตั้งค่า เพื่อบันทึกค่าต่อไปนี้ลงในการ์ดหน่วยความจำ หรือการ์ดหน่วยความจำที่อยู่ในช่องบรรจุการ์ดหลักในกรณีที่ใส่การ์ดหน่วยความจำไว้สองใบ (ถ้าพื้นที่การ์ดหน่วยความจำเต็ม ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏบนหน้าจอ) ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อใช้การตั้งค่าดังกล่าวร่วมกับกล้อง D850

เมนู ตัวเลือก
แสดงภาพ ตัวเลือกหน้าจอแสดงภาพ
แสดงภาพทันทีที่ถ่าย
หลังจากลบ
หมุนภาพอัตโนมัติ
หมุนแนวตั้ง
การถ่ายภาพ (ทุกช่อง) การตั้งชื่อไฟล์
การควบคุมแฟลช
พื้นที่ภาพ
คุณภาพของภาพ
ขนาดภาพ
การบันทึก NEF (RAW)
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
ไวต์บาลานซ์ (ใช้การปรับแบบละเอียดและค่าที่ตั้งเอง d-1–d-6)
ตั้งค่า Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกำหนดเองเป็น อัตโนมัติ)
พื้นที่สี
Active D-Lighting
ลดน้อยซ์เมื่อเปิดรับแสงนาน
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง
ควบคุมขอบมืด
ควบคุมความผิดเพี้ยนอัตโนมัติ
ลดการกะพริบ
ตั้งค่าการถ่ายคร่อมอัตโนมัติ
การถ่ายภาพยนตร์ การตั้งชื่อไฟล์
พื้นที่ภาพ
ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม
คุณภาพภาพยนตร์
ประเภทไฟล์ภาพยนตร์
ตั้งค่าความไวแสง (ISO)
ไวต์บาลานซ์ (ใช้การปรับแบบละเอียดและค่าที่ตั้งเอง d-1–d-6)
ตั้งค่า Picture Control (บันทึก Picture Control แบบกำหนดเองเป็น อัตโนมัติ)
Active D-Lighting
ลดน้อยซ์ที่ความไวแสงสูง
ลดการกะพริบ
ความไวของไมโครโฟน
ลดความไวไมโครโฟน
การตอบสนองความถี่
ลดเสียงรบกวนจากลม
VR แบบอิเล็กทรอนิกส์
การตั้งค่าแบบกำหนดเอง (ทุกช่อง) การตั้งค่าแบบกำหนดเองทั้งหมด
ตั้งค่า ภาษา (Language)
โซนเวลาและวันที่ (ยกเว้น วันที่และเวลา และ ซิงค์กับสมาร์ทดีไวซ์)
การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ
ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU
ทำความสะอาดเซ็นเซอร์
คำอธิบายภาพ
ข้อมูลลิขสิทธิ์
ตัวเลือกเสียงเตือน
การควบคุมด้วยระบบสัมผัส
HDMI
ข้อมูลบอกตำแหน่ง (ยกเว้นตัวเลือกที่เลือกสำหรับ ดาวน์โหลดจากสมาร์ทดีไวซ์)
ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR)
กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR)
ส่ง Eye-Fi
ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด
เมนูของฉัน/
ค่าที่เพิ่งตั้ง
รายการเมนูของฉันทั้งหมด
ค่าที่เพิ่งตั้งทั้งหมด
เลือกแท็บ

การตั้งค่าที่บันทึกด้วยกล้อง D850 สามารถเรียกคืนค่าดังกล่าวได้โดยเลือก โหลดการตั้งค่า โปรดทราบว่า บันทึก/โหลดการตั้งค่า ใช้ได้เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำในกล้องเท่านั้น และตัวเลือก โหลดการตั้งค่า จะใช้ได้หากในการ์ดมีการตั้งค่าที่ได้บันทึกไว้

การตั้งค่าที่บันทึกไว้

การตั้งค่าจะถูกบันทึกในไฟล์ที่มีชื่อเริ่มต้นด้วย “NCSETUP” และสิ้นสุดด้วยอักขระสองตัวที่แตกต่างจากกล้องแต่ละตัว กล้องจะไม่สามารถโหลดการตั้งค่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อไฟล์

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์