หากเลือก เปิด รูปภาพใหม่จะถูกอัปโหลดไปยังสมาร์ทดีไวซ์โดยอัตโนมัติ (หากปัจจุบันไม่ได้เชื่อมต่อกล้องกับสมาร์ทดีไวซ์ กล้องจะทำเครื่องหมายรูปภาพเพื่ออัปโหลด และจะอัปโหลดในเวลาต่อมาเมื่อสร้างการเชื่อมต่อไร้สายแล้ว) ภาพยนตร์ไม่ถูกอัปโหลด; ภาพถ่ายจะถูกอัปโหลดที่ขนาด 2 ล้านพิกเซล หากท่านเลือก ปิด เมื่อภาพถูกเลือกสำหรับอัปโหลด ข้อความยืนยันจะปรากฏขึ้น; ในการลบเครื่องหมายอัปโหลดออกจากภาพทั้งหมด ให้ไฮไลท์ ใช่ และกด J

การทำเครื่องหมายเพื่ออัปโหลด

ไม่สามารถทำเครื่องหมายรูปภาพได้มากกว่า 1000 ภาพในเวลาเดียวกัน

เมื่อเลือก สำรอง สำหรับ ฟังก์ชั่นช่องบรรจุการ์ดรอง แล้ว กล้องจะทำเครื่องหมายเพื่ออัปโหลดเฉพาะการคัดลอกบนการ์ดในช่องหลัก

ก่อนที่จะเปลี่ยนอัตราของรูปภาพที่ทำเครื่องหมายสำหรับอัปโหลด ให้เลือก ไม่ใช้ สำหรับ บลูทูธ > การเชื่อมต่อเครือข่าย หรือปิดระบบไร้สายโดยการเลือก เปิดใช้ สำหรับ โหมดเครื่องบิน

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์