ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังสมาร์ทดีไวซ์

ความปลอดภัย

แม้ว่าประโยชน์ประการหนึ่งของผลิตภัณฑ์นี้คืออนุญาตให้ผู้อื่นสามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่จำกัดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในบริเวณที่มีช่วงสัญญาณ แต่หากไม่มีการรักษาความปลอดภัยอาจทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้น:

  • การขโมยข้อมูล: บุคคลที่สามที่มุ่งร้ายอาจสกัดกั้นการส่งสัญญาณในระบบไร้สายเพื่อขโมยรหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ
  • การเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต: ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจได้รับการเข้าถึงเครือข่าย และแก้ไขข้อมูล หรือการดำเนินการที่เป็นอันตรายอื่นๆ โปรดทราบว่าเนื่องจากการออกแบบเครือข่ายไร้สาย การคุกคามที่ชำนาญอาจทำให้เข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ แม้เมื่อทำการรักษาความปลอดภัยแล้ว

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์