ตัวเลือกนี้จะปรากฏเมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำ Eye-Fi (หาซื้อได้จากผู้ผลิตอื่น) ในกล้องเท่านั้น เลือก เปิดใช้ เพื่ออัปโหลดภาพไปยังปลายทางที่ตั้งไว้ล่วงหน้า โปรดทราบว่าภาพจะไม่ถูกอัปโหลดหากความแรงของสัญญาณไม่เพียงพอ ก่อนการอัปโหลดรูปภาพผ่านทาง Eye-Fi ให้เลือก ไม่ใช้ สำหรับ โหมดเครื่องบิน (0 โหมดเครื่องบิน) และ บลูทูธ > การเชื่อมต่อเครือข่าย (0 บลูทูธ)

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไร้สายและเลือก ไม่ใช้ ในสถานที่ที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย

การ์ด Eye-Fi

การ์ด Eye-Fi อาจปล่อยสัญญาณไร้สายเมื่อเลือก ไม่ใช้ สัญลักษณ์ m จะปรากฏเมื่อเลือก ไม่ใช้ เพื่อแสดงว่ากล้องไม่สามารถควบคุมการ์ด Eye-Fi (0 m: ขัดข้อง); ให้ปิดกล้องแล้วถอดการ์ดออก

เลือกค่าที่นานขึ้นสำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c2 (ตั้งเวลาสแตนด์บาย, 0 c2: ตั้งเวลาสแตนด์บาย) เมื่อใช้การ์ด Eye-Fi

ดูคู่มือที่ให้มาพร้อมกับการ์ด Eye-Fi และสอบถามข้อมูลจากผู้ผลิตได้โดยตรง ท่านสามารถใช้กล้องเปิดปิดการ์ด Eye-Fi ได้ แต่อาจไม่สามารถใช้กล้องควบคุมฟังก์ชั่นอื่นๆ ของ Eye-Fi

โหมดเครื่องบิน (0 โหมดเครื่องบิน)

การเปิดใช้งานโหมดเครื่องบินจะปิดใช้การส่ง Eye-Fi การดำเนินการส่ง Eye-Fi ต่อ ให้เลือก ไม่ใช้ สำหรับ โหมดเครื่องบิน ก่อนที่จะเลือก เปิดใช้ สำหรับ ส่ง Eye-Fi

เมื่อใส่การ์ด Eye-Fi สถานะของการ์ดจะมีสัญลักษณ์กำกับไว้ในการแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ:

  • j: ส่ง Eye-Fi ถูกปิดใช้งาน
  • k: ส่ง Eye-Fi เปิดใช้งาน แต่ไม่มีภาพสำหรับส่ง
  • l (เสถียร): ส่ง Eye-Fi เปิดใช้งาน กำลังรอเพื่อเริ่มส่ง
  • l (เคลื่อนไหว): ส่ง Eye-Fi เปิดใช้งาน กำลังส่งข้อมูล
  • m: ขัดข้อง — กล้องไม่สามารถควบคุมการ์ด Eye-Fi หากสัญลักษณ์ W หรือ f กะพริบขึ้นในแผงควบคุมหรือช่องมองภาพ โปรดตรวจสอบรุ่นเฟิร์มแวร์ของการ์ด Eye-Fi ว่าเป็นรุ่นล่าสุดหรือไม่; หากยังคงมีข้อผิดพลาดอยู่หลังจากอัพเดทรุ่นเฟิร์มแวร์แล้ว ให้ใส่การ์ดแผ่นอื่นหรือฟอร์แมตการ์ดในกล้องหลังจากที่คัดลอกภาพถ่ายที่มีในการ์ดไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลอื่นๆ แล้ว หากสัญลักษณ์ W/f ไม่กะพริบ ท่านยังสามารถถ่ายภาพได้ตามปกติ แต่อาจไม่สามารถเปลี่ยนการตั้งค่า Eye-Fi ได้

การ์ด Eye-Fi ที่รองรับ

การ์ดบางประเภทอาจไม่สามารถใช้ได้ในบางประเทศหรือภูมิภาค โปรดติดต่อปรึกษาผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม การ์ด Eye-Fi จะใช้ได้ในประเทศที่จำหน่ายเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัพเดทเฟิร์มแวร์การ์ด Eye-Fi เป็นรุ่นล่าสุดแล้ว

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ ภาษา (Language) โซนเวลาและวันที่ ความสว่างของจอภาพ สมดุลของสีบนจอภาพ ระนาบกล้อง การแสดงผลข้อมูลการถ่ายภาพ ปรับ AF ละเอียด ข้อมูลเลนส์ที่ไม่มี CPU ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ ยกกระจกเพื่อทำความสะอาด ภาพอ้างอิงสำหรับลบฝุ่น คำอธิบายภาพ ข้อมูลลิขสิทธิ์ ตัวเลือกเสียงเตือน การควบคุมด้วยระบบสัมผัส HDMI ข้อมูลบอกตำแหน่ง ตัวเลือกควบคุมระยะไกลไร้สาย (WR) กำหนดปุ่ม Fn บนรีโมต (WR) โหมดเครื่องบิน เชื่อมต่อกับสมาร์ทดีไวซ์ ส่งไปยังสมาร์ทดีไวซ์ (อัตโนมัติ) Wi-Fi บลูทูธ เครือข่าย ส่ง Eye-Fi สัญลักษณ์แสดงความสอดคล้อง ประเภทแบตเตอรี่ MB-D18 ลำดับแบตเตอรี่ ข้อมูลแบตเตอรี่ ล็อคชัตเตอร์เมื่อไม่ใส่การ์ด บันทึก/โหลดการตั้งค่า รีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมด รุ่นเฟิร์มแวร์