เลือกตัวอักษรสามตัวในคำนำหน้าชื่อที่ใช้ในการตั้งชื่อไฟล์รูปภาพที่ใช้จัดเก็บภาพยนตร์; ค่าเริ่มต้นคำนำหน้าชื่อคือ “DSC” ( การตั้งชื่อไฟล์ )