เลือกขนาดเฟรมภาพยนตร์ (ในหน่วยพิกเซล) และอัตราเฟรม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์” ( ขนาดเฟรม/อัตราเฟรมและคุณภาพภาพยนตร์ )