เลือกจาก [คุณภาพสูง] และ [ปกติ] โปรดดูที่ “ขนาดเฟรม/อัตราเฟรม และคุณภาพภาพยนตร์” ( ขนาดเฟรม/อัตราเฟรมและคุณภาพภาพยนตร์ )