ปรับการตั้งค่าความไวแสง (ISO) ต่อไปนี้สำหรับใช้ระหว่างถ่ายภาพยนตร์

ตัวเลือก

คำอธิบาย

[ความไวแสงสูงสุด]

  • เลือกจำกัดค่าสูงสุดสำหรับควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติจากค่าระหว่าง ISO 200 และ Hi 2

  • ค่าที่เลือกทำหน้าที่เป็นขีดจำกัดค่าสูงสุดสำหรับค่าความไวแสง (ISO) ในโหมด P, S และ A และเมื่อเลือก [เปิด] ไว้สำหรับ [ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)] ในโหมด M

[ควบคุมความไวแสงอัตโนมัติ (โหมด M)]

  • [เปิด]: เปิดใช้การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติในโหมด M

  • [ปิด]: ใช้ค่าที่เลือกไว้สำหรับ [ค่าความไวแสง (โหมด M)]

  • ไม่ว่าจะเลือกตัวเลือกใดไว้ การควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติจะใช้ในโหมดอื่นที่ไม่ใช่โหมด M

[ค่าความไวแสง (โหมด M)]

เลือกค่าความไวแสง (ISO) สำหรับโหมด M จากค่าระหว่าง ISO 100 และ Hi 2

ควบคุมความไวแสง (ISO) อัตโนมัติ
  • ที่ค่าความไวแสง (ISO) สูง “สัญญาณรบกวน” (จุดพิกเซลสว่างแสดงสัญญาณรบกวน ฝ้า หรือเส้น) อาจเพิ่มขึ้น

  • ที่ค่าความไวแสง (ISO) สูง กล้องอาจโฟกัสภาพได้ยาก

  • สิ่งที่กล่าวมาสามารถป้องกันได้โดยการเลือกค่าที่ต่ำกว่าสำหรับ [ตั้งค่าความไวแสง (ISO)] > [ความไวแสงสูงสุด]