เลือกช่องที่จะใช้บันทึกภาพยนตร์เมื่อใส่การ์ดหน่วยความจำสองใบ

  • เมนูจะแสดงเวลาที่เหลืออยู่ของการ์ดแต่ละใบ

  • การบันทึกจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีเวลาที่เหลืออยู่ในการ์ดปัจจุบัน