เลือกไวต์บาลานซ์สำหรับภาพยนตร์ เลือก [เหมือนกับการตั้งค่าภาพถ่าย] เพื่อใช้ตัวเลือกที่เลือกล่าสุดสำหรับรูปภาพ (ไวต์บาลานซ์)