ลดการกะพริบถี่และแถบเมื่อถ่ายภาพใต้แสงฟลูออเรสเซนต์หรือแสงจากหลอดไอปรอทขณะที่อยู่ในโหมดไลฟ์วิวหรือการบันทึกภาพยนตร์ เลือก [อัตโนมัติ] เพื่อให้กล้องเลือกความถี่ที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ หาก [อัตโนมัติ] ไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ให้เลือก [50 Hz] หรือ [60 Hz] ตามค่าความถี่ของแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในพื้นที่นั้น เลือก [50 Hz] สำหรับพื้นที่ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 50 Hz [60 Hz] สำหรับพื้นที่ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟ 60 Hz

ลดการกะพริบ
  • หาก [อัตโนมัติ] ไม่ให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และท่านไม่แน่ใจเกี่ยวกับค่าความถี่ของแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในพื้นที่นั้น ให้ทดสอบตัวเลือกค่าความถี่ 50 และ 60 Hz แล้วเลือกค่าที่ให้ผลที่ดีที่สุด

  • การลดการกะพริบอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการก็ได้หากวัตถุสว่างมากเกินไป หากเป็นกรณีนี้ ให้ลองใช้ค่ารูรับแสงแคบลง (ค่ารูรับแสงสูงขึ้น)

  • การลดการกะพริบอาจไม่ให้ผลลัพธ์ที่ต้องการในโหมดอื่นที่ไม่ใช่โหมด M หากเป็นกรณีนี้ ให้เลือกโหมด M แล้วเลือกความไวชัตเตอร์ที่ปรับให้เหมาะกับความถี่ของแหล่งจ่ายไฟที่ใช้ในพื้นที่นั้น:

    • 50 Hz: 1/100 วินาที, 1/50 วินาที, 1/25 วินาที

    • 60 Hz: 1/125 วินาที, 1/60 วินาที, 1/30 วินาที