Διαλέξτε αν θα ανάβει ο ενσωματωμένος βοηθητικός φωτισμός AF για να βοηθήσει τη λειτουργία εστίασης, όταν ο φωτισμός είναι ανεπαρκής.

Ο Βοηθητικός Φωτισμός AF

Ο βοηθητικός φωτισμός AF έχει εμβέλεια περίπου 0,5 – 3,0 m. Κατά τη χρήση του φωτισμού να αφαιρείτε το σκίαστρο φακού.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video