Σε καταστάσεις, όπου η παραμικρή κίνηση της φωτογραφικής μηχανής μπορεί να θαμπώσει τις εικόνες, επιλέξτε 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα ή 3 δευτερόλεπτα για καθυστέρηση της λήψης για ένα, δύο, ή τρία δευτερόλεπτα αφότου ανυψωθεί ο καθρέφτης.

A Προσαρμοσμένες Ρυθμίσεις: Ρυθμίσεις Βελτιστοποίησης Φωτογραφικής Μηχανής

a: Αυτόματη εστίαση

b: Μέτρηση/έκθεση

c: Χρονομέτρ./Κλείδωμα AE

d: Λήψη/οθόνη

e: Bracketing/φλας

f: Χειριστήρια

g: Video