Επιλέγοντας Ενεργοποίηση λήψης το κλείστρο μπορεί να απελευθερωθεί όταν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης, παρόλο που δεν θα εγγραφούν φωτογραφίες (ωστόσο θα εμφανιστούν στην οθόνη στη λειτουργία επίδειξης). Αν επιλέξατε Κλείδωμα λήψης, το κουμπί λήψης ενεργοποιείται μόνο όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα μνήμης στη φωτογραφική μηχανή.