Δημιουργήστε αντίγραφα JPEG των φωτογραφιών NEF (RAW). Εάν πατήστε το κουμπί G για να εμφανίσετε το μενού επεξεργασίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να αντιγράψετε πολλαπλές φωτογραφίες.

 1. Επιλέξτε Επεξεργασία NEF (RAW).

  Επισημάνετε την επιλογή Επεξεργασία NEF (RAW) στο μενού επεξεργασίας και πατήστε το 2.

 2. Διαλέξτε τον τρόπο επιλογής των φωτογραφιών.

  Διαλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  • Επιλογή εικόνων: Επιλέξτε μία ή περισσότερες εικόνες με μη αυτόματο τρόπο.
  • Επιλογή ημερομηνίας: Δημιουργήστε αντίγραφα JPEG όλων των φωτογραφιών NEF (RAW) που έχουν ληφθεί σε επιλεγμένες ημερομηνίες.
  • Επιλογή όλων των εικόνων: Δημιουργήστε αντίγραφα JPEG όλων των φωτογραφιών NEF (RAW) στην κάρτα μνήμης. Εάν ενεργοποιήσατε αυτή την επιλογή, προχωρήστε στο Βήμα 4.

 3. Επιλέξτε φωτογραφίες.

  Εάν διαλέξατε Επιλογή εικόνων στο Βήμα 2, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιλογής εικόνας, το οποίο θα περιέχει μόνο τις φωτογραφίες NEF (RAW) που έχουν δημιουργηθεί με αυτή τη φωτογραφική μηχανή. Επισημάνετε φωτογραφίες με τη χρήση του πολυ-επιλογέα και πατήστε το W (Z) για να τις επιλέξετε ή να τις αποεπιλέξετε. Οι επιλεγμένες φωτογραφίες επισημαίνονται με το εικονίδιο L. Για να προβάλετε την επισημασμένη εικόνα σε πλήρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί X (T). Πατήστε το J για να συνεχίσετε στο Βήμα 4 όταν η επιλογή σας έχει ολοκληρωθεί.

  Εάν έχετε επιλέξει Επιλογή ημερομηνίας στο Βήμα 2, θα εμφανιστεί μία λίστα ημερομηνιών. Επισημάνετε ημερομηνίες χρησιμοποιώντας τον πολυ-επιλογέα και πατήστε το 2 για να τις επιλέξετε ή να τις αποεπιλέξετε. Πατήστε το J για να επιλέξετε όλες τις φωτογραφίες NEF (RAW) που έχουν ληφθεί στις επιλεγμένες ημερομηνίες και προχωρήστε στο Βήμα 4.

 4. Διαλέξτε ρυθμίσεις για τα αντίγραφα JPEG.

  Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις που παρατίθενται παρακάτω, ή επιλέξτε Αρχική για να χρησιμοποιήσετε την ισχύουσα ρύθμιση κατά τη λήψη της φωτογραφίας (οι ρυθμίσεις της αρχικής παρατίθενται κάτω από την προεπισκόπηση). Έχετε υπόψη ότι η ισορροπία λευκού και ο έλεγχος βινιέτας δεν είναι διαθέσιμα για πολλαπλές εκθέσεις ή για φωτογραφίες που δημιουργήθηκαν με επικάλυψη εικόνας και ότι η αντιστάθμιση έκθεσης μπορεί μόνο να οριστεί σε τιμές μεταξύ –2 και +2 EV.

  1 Ποιότητα εικόνας
  2 Μέγεθος εικόνας
  3 Ισορροπία λευκού
  4 Αντιστάθμιση έκθεσης
  5 Ορισμός Picture Control

  6 Υψηλή αποθορυβ. ISO
  7 Χρωματικός χώρος
  8 Έλεγχος βινιέτας
  9 Ενεργό D-Lighting
 5. Αντιγράψτε τις φωτογραφίες.

  Επισημάνετε το EXE και πατήστε το J για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο JPEG της επιλεγμένης φωτογραφίας (εάν επιλεγούν πολλαπλές φωτογραφίες, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου επιβεβαίωσης – επισημάνετε την επιλογή Ναι και πατήστε το J για να δημιουργήσετε αντίγραφα JPEG των επιλεγμένων φωτογραφιών). Για έξοδο χωρίς αντιγραφή των φωτογραφιών, πατήστε το κουμπί G.