Vælg, om kameraet registrerer og fokuserer på ansigter eller på ansigter og øjne, når [ Auto-område-AF ] er valgt til AF-områdetilstand.

Mulighed

Beskrivelse

[ Ansigts- og øjengenkendelse slået til ]

Hvis kameraet registrerer et portrætmotiv under live view-fotografering, vil det automatisk fokusere på det ene eller det andet af motivets øjne. Under søgerfotografering eller filmoptagelse, eller hvis øjnene ikke registreres, vil kameraet i stedet fokusere på motivets ansigt.

[ Ansigtsgenkendelse slået til ]

Når kameraet registrerer et portrætmotiv, fokuserer det automatisk på motivets ansigt.

[ Fra ]

Ansigts- og øjengenkendelse deaktiveret.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film