Vælg, hvordan kameraet justerer blitzniveauet, når automatisk ISO-følsomhedskontrol er aktiveret.

Mulighed

Beskrivelse

e

[ Emne og baggrund ]

Kameraet tager både hovedmotivet og baggrundsbelysningen i betragtning, når ISO-følsomheden justeres.

f

[ Kun emne ]

ISO-følsomheden justeres kun for at sikre, at hovedmotivet er korrekt eksponeret.

A Brugerdefinerede indstillinger: Finjustering af kameraindstillinger

a: Autofokus01

b: Måling/Eksponering

c: Timer/AE-lås

d: Optagelse/Visning

e: Bracketing/Flash

f: Styringer

g: Film